X
تبلیغات
سرویسکار

سرویسکار

سرویس لوازم خانگی تعمیر لوازم خانگی

عملكرد سيستم ابگرمكن پكيج شوفاژ ديواري

ابگرمكن

امروزه برای مستقل نمودن شوفاژ و آبگرم مصرفی هر آپارتمان بکار گرفتن دیگ پکیج هر روز

کاربرد بیشتری پیدا می کند. یک دیگ پکیج دو مدار گردش آب دارد. مدار بسته آبگرم برای گرم

کردن رادیاتورهای یک سیستم حرارت مرکزی و مدار باز آبگرم برای آبگرم مصرفی بکار

می رود.

در مدار شوفاژ دیگ پکیج پمپ سیرکولاسیون برای به گردش در آوردن آبگرم از داخل دیگ به

رادیاتورها و پس از انتقال حرارت از طریق رادیاتورها به محیط دو مرتبه بداخل دیگ پکیج آبگرم

را بر میگرداند. آکوستات تنظیم برای تنظیم درجه حرارت آبگرم شوفاژ و آکوستات اطمینان که

همواره برای "90 درجه سانتیگراد تنظیم شده است . بعلاوه یک تابلو برق دارای کلید قطع و وصل

مشعل و پمپ و همچنین منبع انبساط بسته و دو شیر اطمینان یکی در مسیر آبگرم شوفاژ و دیگری

در مسیر آبگرم مصرفی قرار میگیرد تا مانع از بالا رفتن فشار از حد مجاز شود.

شمای زیر انواع دیگهای پکیج رایج در قسمت شوفاژ را نشان میدهد. می توان آنها را به سه

دسته اصلی تقسیم نمود.

شوفاژ پكيج

1- مدار شوفاژ کویلی و مدار آبگرم مصرفی کویلی

در این نوع دیگ های پکیج مشعل آن اتمسفریک گازی می باشد شعله مشعل با حرکت آب در کوئل

ها و دادن فرمان از طریق شیرها مسیر گاز را باز می نماید این عمل در مدار شوفاژ و آبگرم

مصرفی به همین طریق انجام می گیرد. این نوع دیگ های پکیج از ظرفیت 000/10 تا

000/20 کیلو کالری در ساعت در صنعت ساخته می شود.

ابگرمكن

A - مزیت :

1- ابعاد این دیگ پکیج به نسبت ظرفیت با مقایسه با سایر مدل ها کوچکتر می باشد.

2- آب بطور لحظه ای گرم می شود زمان جهت گرم کردن آب لازم نیست.B - معایب :


1- چون شیرهای فرمان گاز با آب تماس دارند چنانچه آب رسوب داشته باشد که معمولا" آبهای

مصرفی دارای رسوب هستند باعث می گردد شیرهای فرمان در اثر رسوب فرمان باز شدن گاز را

ندهند و مشعل روشن نشود. لذا لازم است حد اقل سالی یکبار دستگاه سرویس و شیر های فرمان

تمیز گردد.

2- چنانچه فشار آب کم باشد شیرهای گاز باز نمی شود.

3- راندمان حرارتی بعلت اینکه مسیر جذب حرارت یک پاس می باشد پائین است.

4- در مدار آبگرم مصرفی مقدار آبگرم ذخیره وجود ندارد با خاموش شدن مشعل آبگرم وجود

ندارد.


2 - مدار شوفاژ مخزنی و مدار آبگرم کویلی

در این نوع دیگ های پکیج مدار شوفاژ مخزنی از چدن یا از فولاد آتشخوار بوده و مشعلی که

برای گرم کردن آب دیگ بکار میرود می تواند گازی اتمسفریک یا فن دار و گازوئیلی فن دار باشد

آبگرم مصرفی از کویل مسی که داخل مخزن شوفاژ شناور بود حرارت حاصل از آبگرم شوفاژ

باعث گرم کردن آبگرم مصرفی که از داخل کویل مسی عبور می کند می شود.

ابگرمكن

A - مزیت :

1- راندمان حرارتی این نوع دیگ های پکیج بالاتر از حالتهای قبل می باشد.

2- می توان از مشعل های گازی یا گازوئیلی استفاده نمود.

3- مخزن آبگرم مصرفی دارای مقدار کافی آبگرم ذخیره می باشد.

4- مقدار دبی آبگرم مصرفی همواره کافی می باشد در فاصله زمانی که آبسرد از قسمت پائین

منبع آبگرم مصرفی به بالا میاید آبگرم مصرفی گرم می شود. لذا همواره با دبی کافی آبگرم

مصرفی وجود دارد.

5- چنانچه مخزن از استنلس استیل باشد رسوب به جدار آن نمی چسبد و زنگ نمی زند. عمر این

مخزن ها بیش از 30 سال پیش بینی می شود.

6- چنانچه مخزن شوفاژ از فولاد آتشخوار باشد عمر این دیگ پکیج را بیش از 20 سال پیش بینی

می کنند.


B - معایب :

1- مدار شوفاژ مخزنی از چدن امکان ترکیدگی پره های چدنی در اثر تغییرات ناگهانی درجه حرارت

وجود دارد.

2- راندمان دیگ های پکیج چدنی معمولا" کمتر از دیگ پکیج مخزنی از فولاد آتشخوار می باشد.

3- مخزن گالوانیزه چنانچه پس از جوشکاری مجددا" گالوانیزه نشود ( معمولا" در صنعت این

عمل انجام نمی گیرد) عمر زیادی ندارد.

4- مخازن لعابی رسوب را به بدنه آن می چسبد لازم است هردوسال یک بار رسوب زدائی شود.نتیجه : بنظر متخصصین بهترین نوع دیگ پکیج نوع مدار شوفاژ مخزنی از فولاد آتشخوار و مدار

آبگرم مصرفی از استنلس استیل می باشد.

مزیت :

1- فولاد آتشخوار در مقابل آتش مقاوم می باشد.

2- بعلت اینکه سطح آن نسبت به چدن صاف تر است رسوب کمتر می چسبد لذا انتقال حرارت از

مسیر دود به آب بهتر از دیگ چدنی انجام می گیرد. امروزه در دنیا دیگهای شوفاژ را از فولاد

آتشخوار می سازند دیگ های فولادی آتشخوار نسبت به دیگهای چدنی مزیت بسیار دارد.

3- مخزن استنلس استیل بعلت صافی سطح رسوب روی آن نمی چسبد احتیاج به رسوب زدائی

ندارد چون زنگ نمی زند عمرزیادی دارد.


توجه :

دستگاه پکیج باید در محلی قرار گیرد که اکسیژن لازم برای عمل احتراق را خارج از هوای داخل

ساختمان بگیرد و دود حاصل به خارج از ساختمان منتقل شود. قرار دادن دیگ پکیج در آشپزخانه

باید به طریقی نصب گردد که هوای لازم جهت عمل احتراق را از خارج بگیرد اگر هوای داخل

آپارتمان را مصرف نماید اکسیژن داخل ساختمان را مصرف نموده به جای CO2 که رنگ و بو

ندارد جایگزین می نماید این عمل باعث سر درد و سرگیجه ساکنین می گردد. چنانچه این عمل برای

مدتی ادامه پیدا کند و درب و پنجره ساختمان بسته باشد بطوریکه هوا تهویه نشود باعث مرگ

ساکنین خواهد شد.

 

 

+ نوشته شده در  ساعت 17:5  توسط   | 

عيب يابي سيستم بردوتي

برفك زدگي و عرق كردن كويل سرمايي  
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي  
الف) كمبود مبرّد . الف) به سيستم مبرّد اضافه كنيد .  
ب) گرفتگي كامل يا نقص خط مايع . ب) مبرّد سيستم را در سمت فشارقوي سستم جمع آوري و گرفتگي خط مايع را برطرف كنيد .  
ج) قرارداشتن قسمتي از كويل در معرض عبور هواي تازة بيش از حد . ج) توزيع هوا در محفظة اختلاط را اصلاح كنيد .  
د) ناكافي بودن ظرفيت شير انبساط و يا عدم تنظيم صحيح هوا . د) ظرفيت شيرانبساط و ميزان فوق گرمايش را بررسي كنيد .  
هـ) گيركردن شير برقي خط مايع . هـ) شير را باز و تميز كنيد .  

  
ناتواني در سردكردن ، و عدم برفك زدگي  
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي  
الف) گرفتگي شيربرقي . الف) شير را باز و تميز كنيد .  
ب) سوختگي سيم پيچ بويين شير برقي . ب) بويين را تعويض كنيد .  
ج) كار نكردن واحد تقطير . ج) كمپرسور را روشن كنيد .  
د) بسته بودن شير واقع بر خط مايع . د) شير را باز كنيد .  
هـ) وجود اشكال در ترموستات . هـ) ترموستات را تعمير و يا تعويض كنيد .  
ناتواني در سركردن ، و برفك زدگي كامل  
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي  
الف) كارنكردن دمنده . الف) دمنده را راه بيندازيد .  
ب) نرسيدن هواي كافي به كويل سرمايي ، در اثر گرفتگي فيلترها يا گيركردگي دريچه ها در حالت بسته. ب) فيلترهاي كثيف را تميز يا تعويض و اشكال دريچه ها را برطرف كنيد .  
ج) بسته بودن دريچه هاي خروجي هوا . ج) توزيع هوا را اصلاح كنيد .  
د) گرفتگي كويل سرمايي در ار تجمع گردوغبار . د) كويل را باز و كاملاً تميز كنيد .  

  
سرد كردن بيش از حد  
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي  
الف) عدم تنظيم صحيح ترموستات اتاقي ، يا معيوب بودن ترموستات . الف) ترموستات را تنظيم و اشكال آن را برطرف كنيد.  
ب) توزيع نامناسب هواي خروجي سيستم . ب) توزيع هوا را متعادل كنيد .  

  
روشن و خاموش شدن زود به زود دستگاه  
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي  
الف) گرفتگي خط مايع . الف) خط مايع را تميز كنيد .  
ب) كمبود مبرّد . ب) به سيستم مبرّد اضافه كنيد .  
ج) عدم تنظيمي صحيح شيرهاي انبساط . ج) شيرها را به طور صحيح تنظيم كنيد .  
د) ‌از كار افتادن دمنده . د) مدار برق دمنده را امتحان و آن را راه اندازي كنيد .  
هـ) تنظيم شدن ترموستات روي دماهاي قطع و وصل بسيار نزديك به هم . هـ) ترموستات را روي اختلاف دماي مناسب تنظيم كنيد.  
و) قرار داشتن ترموستات در مسير هواي خروجي دريچة هوا . و) محل نصب ترموستات را تغيير دهيد .  
ز) برفك زدگي كويل اواپراتور. ز) دمنده را روشن و كمپرسور را خاموش كنيد . بعد از مدتي برفكها ذوب مي شود .  
 
 
داغ كردن موتور  
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي  
الف) كمبود يا نامناسب بودن روغن روانكاير بلبرينگهاي موتور . الف) بلبرينگهاي موتور را با روغن مناسب روغنكاري كنيد .  
ب) ولتاژ نادرست . ب) موضوع را با متخصص برق در ميان بگذاريد .  
ج) كاركردن موتور در وضعيت اضافه بار . ج) اگر در هوادهي دمنده تغيير محسوسي ايجاد نمي شود ، دور موتور را كمتر كنيد . در صورتي لزوم موتور دمنده را با موتور بزرگتري تعويض كنيد .  
د) سفتي بيش از اندازة تسمه . د) كشش تسمه را تنظيم كنيد .  
هـ) بالا بودن دماي هوا در محل نصب دستگاه . هـ) شرايط كار موتور را با توجه به اطلاعات شركت سازندة موتور بررسي كنيد .  

  
كار نكردن موتور  
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي  
الف) سوختگي فيوز به علت پايين بودن جريان قابل تحمل . الف) فيوزها را از نظر نامناسب بودن جريان قابل تحمل آنها امتحان كنيد .  
ب) تنظيم بي متال روي دماي خيلي پايين . ب) دماي تنظيم صيحيح را با استفاده از برگه مشخصات موتور تعيين كنيد .  
ج) سرسيم بندي نادرست موتور . ج) سرسيم بندي موتور را با استفاده از نقشة سيمكشي موور تصحيح كنيد .  

  
ناتواني سيستم در ايجاد گرمايش كافي  
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي  
الف) تله گذاري نامناسب براي كويلهاي گرمايي بخار . الف) براي هر كويل بايد تلة بخار مجزا در نظر گرفت .  
ب) محبوس شدن هوا در داخل كويلها . ب) كويلها به طور صحيح هواگيري شوند .  
ج) كافي نبودن فاصلة كويلهاي گرمايي از روي ديگ بخار . ج) فاصلة كويلها از بالاي خط تغذية بخار نبايد از cm45 كمتر باشد .  
د) كم بودن قطر لوله هاي رفت و برگشت بخار . د) قطر لوله هاي به كار رفته در لوله كشي كويلها را اصلاح كنيد .  
هـ) بالا بودن مقاومت سيستم لوله كشي . هـ) لوله كشي را با استفاده از لوله هايي با قطر مناسب اصلاح كنيد .  
و) عبور بيش از اندازة هواي تازه از روي كويلهاي گرمايي . و) ميزان هواي برگشتي را تا جايي كه در نسبت محاسبه شدة هواي خارج به هواي برگشتي تغيير محسوسي ايجاد نشود، افزايش دهيد .  
ز) تراز نبودن كويلهاي گرمايي . ز) كويلها را در وضعيت تراز قرار دهيد .  
ح) وجود كندانس در كويلها . ح) تله هاي بخار جرم گرفته اند و رسوبهاي جمع شده عملكرد آنها را مختل كرده است ؛ لذا لازم است تله هاي را باز و و كاملاً تميز كنيد .  

  
عدم توانايي سيستم در رطوبت زني هوا  
عيب و علت احتمالي چارة احتمالي  
الف) قطع شدن آب تغذية دستگاه رطوبت زن به دليل بسته بودن شير ورودي ، گرفتگي صافي يا افشانكهاي آب پاش . الف) شير تغذية رطوبت زن را باز كنيد . صافي و افشاكنهاي آب پاش را تميز كنيد.  
ب) زياد بودن هواي تازه . ب) دريچه تنظيم هواي تازه را ببنديد .  
ج) بسته بودن يا گرفتگي شير كنترل آب ورودي رطوبت زن . ج) شير كنترل را باز و تميز كنيد .  
د) ناكافي بودن ظرفيت رطوبت زن . د) از رسوبت زن بزرگتر و يا كمكي استفاده كنيد .  
هـ) كار نكردن هيوميدستات . هـ) درستي كاركرد هيومديستات را امتحان كنيد و قسمتهاي داخلي به ويژه رشته موي حساس به رطوبت آن را كاملاً تميز كنيد .  
و) عبور مستيم هوا از روي هيوميدستات
+ نوشته شده در  ساعت 17:2  توسط   | 

خازن

آيا تاکنون اسم خازن را شنيده‌ايد ؟ و آيا مي دانيد خازن چيست؟ در اين مقاله سعي مي کنيم تا ضمن تعرف کامل خازن انواع آن را برشمرده و توضيح مختصري در مورد هر يک به شما خواننده گرامي ارائه نماييم. لذا شما را به خواندن ادامه مقاله دعوت مي کنيم.

تعريف خازن خازن ها انرژي الكتريكي را نگهداري مي كنند و به همراه مقاومت ها ، در مدارات تايمينگ استفاده مي شوند . همچنين از خازن ها براي صاف كردن سطح تغييرات ولتاژ مستقيم استفاده مي شود . از خازن ها در مدارات بعنوان فيلتر هم استفاده مي شود . زيرا خازن ها به راحتي سيگنالهاي غير مستقيم AC را عبور مي دهند ولي مانع عبور سيگنالهاي مستقيم DC مي شوند . ظرفيت : ظرفيت معياري براي اندازه گيري توانائي نگهداري انرژي الكتريكي است . ظرفيت زياد بدين معني است كه خازن قادر به نگهداري انرژي الكتريكي بيشتري است . واحد اندازه گيري ظرفيت فاراد است . 1 فاراد واحد بزرگي است و مشخص كننده ظرفيت بالا مي باشد . بنابراين استفاده از واحدهاي كوچكتر نيز در خازنها مرسوم است . ميكروفاراد µF ، نانوفاراد nF و پيكوفاراد pF واحدهاي كوچكتر فاراد هستند . µ means 10-6 (millionth), so 1000000µF = 1F n means 10-9 (thousand-millionth), so 1000nF = 1µF p means 10-12 (million-millionth), so 1000pF = 1nF انواع مختلفي از خازن ها وجود دارند كه ميتوان از دو نوع اصلي آنها ، با پلاريته ( قطب دار ) و بدون پلاريته ( بدون قطب ) نام برد . خازنهاي قطب دار : الف - خازن هاي الكتروليت در خازنهاي الكتروليت قطب مثبت و منفي بر روي بدنه آنها مشخص شده و بر اساس قطب ها در مدارات مورد استفاده قرار مي گيرند . دو نوع طراحي براي شكل اين خازن ها وجود دارد . يكي شكل اَكسيل كه در اين نوع پايه هاي يكي در طرف راست و ديگري در طرف چپ قرار دارد و ديگري راديال كه در اين نوع هر دو پايه خازن در يك طرف آن قرار دارد . در شكل نمونه اي از خازن اكسيل و راديال نشان داده شده است . در خازن هاي الكتروليت ظرفيت آنها بصورت يك عدد بر روي بدنه شان نوشته شده است . همچنين ولتاژ تحمل خازن ها نيز بر روي بدنه آنها نوشته شده و هنگام انتخاب يك خازن بايد اين ولتاژ مد نظر قرار گيرد . اين خازن ها آسيبي نمي بينند مگر اينكه با هويه داغ شوند . ب - خازن هاي تانتاليوم خازن هاي تانتاليم هم از نوع قطب دار هستند و مانند خازنهاي الكتروليت معمولاً ولتاژ كمي دارند . اين خازن ها معمولاً در سايز هاي كوچك و البته گران تهيه مي شوند و بنابراين يك ظرفيت بالا را در سايزي كوچك را ارائه مي دهند . در خازنهاي تانتاليوم جديد ، ولتاژ و ظرفيت بر روي بدنه آنها نوشته شده ولي در انواع قديمي از يك نوار رنگي استفاده مي شود كه مثلا دو خط دارد ( براي دو رقم ) و يك نقطه رنگي براي تعداد صفرها وجود دارد كه ظرفيت بر حست ميكروفاراد را مشخص مي كنند . براي دو رقم اول كدهاي استاندارد رنگي استفاده مي شود ولي براي تعداد صفرها و محل رنگي ، رنگ خاكستري به معني × 0.01 و رنگ سفيد به معني × 0.1 است . نوار رنگي سوم نزديك به انتها ، ولتاژ را مشخص مي كند بطوري كه اگر اين خط زرد باشد 3/6 ولت ، مشكي 10 ولت ، سبز 16 ولت ، آبي 20 ولت ، خاكستري 25 ولت و سفيد 30 ولت را نشان مي دهد . براي مثال رنگهاي آبي - خاكستري و نقطه سياه به معني 68 ميكروفاراد است . آبي - خاكستري و نقطه سفيد به معني 8/6 ميكروفاراد است . خازنهاي بدون قطب : خازن هاي بدون قطب معمولا خازنهاي با ظرفيت كم هستند و ميتوان آنها را از هر طرف در مدارات مورد استفاده قرار داد . اين خازنها در برابر گرما تحمل بيشتري دارند و در ولتاژهاي بالاتر مثلا 50 ولت ، 250 ولت و ... عرضه مي شوند . پيدا كردن ظرفيت اين خازنها كمي مشكل است چون انواع زيادي از اين نوع خازنها وجود دارد و سيستم هاي كد گذاري مختلفي براي آنها وجود دارد . در بسياري از خازن ها با ظرفيت كم ، ظرفيت بر روي خازن نوشته شده ولي هيچ واحد يا مضربي براي آن چاپ نشده و براي دانستن واحد بايد به دانش خودتان رجوع كنيد . براي مثال بر 1/0 به معني 0.1µF يا 100 نانوفاراد است . گاهي اوقات بر روي اين خازنها چنين نوشته مي شود ( 4n7 ) به معني 7/4 نانوفاراد . در خازن هاي كوچك چنانچه نوشتن بر روي آنها مشكل باشد از شماره هاي كد دار بر روي خازن ها استفاده مي شود . در اين موارد عدد اول و دوم را نوشته و سپس به تعداد عدد سوم در مقابل آن صفر قرار دهيد تا ظرفيت بر حسب پيكوفاراد بدست ايد . بطور مثال اگر بر روي خازني عدد 102 چاپ شده باشد ، ظرفيت برابر خواهد بود با 1000 پيكوفاراد يا 1 نانوفاراد . كد رنگي خازن ها : در خازن هاي پليستر براي سالهاي زيادي از كدهاي رنگي بر روي بدنه آنها استفاده مي شد . در اين كد ها سه رنگ اول ظرفيت را نشان مي دهند و رنگ چهارم تولرانس ا نشان مي دهد . براي مثال قهوه اي - مشكي - نارنجي به معني 10000 پيكوفاراد يا 10 نانوفاراد است . خازن هاي پليستر امروزه به وفور در مدارات الكترونيك مورد استفاده قرار مي گيرند . اين خازنها در برابر حرارت زياد معيوب مي شوند و بنابراين هنگام لحيمكاري بايد به اين نكته توجه داشت . كد رنگي خازنها رنگ شماره سياه 0 قهوه اي 1 قرمز 2 نارنجي 3 زرد 4 سبز 5 آبي 6 بنفش 7 خاكستري 8 سفيد 9 خازن ها با هر ظرفيتي وجود ندارند . بطور مثال خازن هاي 22 ميكروفاراد يا 47 ميكروفاراد وجود دارند ولي خازن هاي 25 ميكروفاراد يا 117 ميكروفاراد وجود ندارند . دليل اينكار چنين است : فرض كنيم بخواهيم خازن ها را با اختلاف ظرفيت ده تا ده تا بسازيم . مثلاً 10 و 20 و 30 و . . . به همين ترتيب . در ابتدا خوب بنظر مي رسد ولي وقتي كه به ظرفيت مثلاً 1000 برسيم چه رخ مي دهد ؟ مثلاً 1000 و 1010 و 1020 و . . . كه در اينصورت اختلاف بين خازن 1000 ميكروفاراد با 1010 ميكروفاراد بسيار كم است و فرقي با هم ندارند پس اين مسئله معقول بنظر نمي رسد . براي ساختن يك رنج محسوس از ارزش خازن ها ، ميتوان براي اندازه ظرفيت از مضارب استاندارد 10 استفاده نمود . مثلاً 7/4 - 47 - 470 و . . . و يا 2/2 - 220 - 2200 و . . . خازن هاي متغير : در مدارات تيونينگ راديوئي از اين خازن ها استفاده مي شود و به همين دليل به اين خازنها گاهي خازن تيونينگ هم اطلاق مي شود . ظرفيت اين خازن ها خيلي كم و در حدود 100 تا 500 پيكوفاراد است و بدليل ظرفيت پائين در مدارات تايمينگ مورد استفاده قرار نمي گيرند . در مدارات تايمينگ از خازن هاي ثابت استفاده مي شود و اگر نياز باشد دوره تناوب را تغيير دهيم ، اين عمل بكمك مقاومت انجام مي شود خازن هاي تريمر : خازن هاي تريمر خازن هاي متغيير كوچك و با ظرفيت بسيار پائين هستند . ظرفيت اين خازن ها از حدود 1 تا 100 پيكوفاراد ماست و بيشتر در تيونرهاي مدارات با فركانس بالا مورد استفاده قرار مي گيرند .

 

+ نوشته شده در  ساعت 17:1  توسط   | 

كولر خودرو

در عصر حاضر ديگر وجود كولر در اتومبيل به عنوان يك وسيله لوكس تلقي نمي‌شود بلكه كولر اتومبيل به عنوان ضرورتي مطرح مي‌گردد كه ضامن استفاده از اتومبيل توام با امنيت و آرامش خاطر است.
احتياجي به توضيح نيست كه هنگامي كه اتومبيل شما مجهز به كولر باشد، مي‌توانيد با اعصاب آرامتر و راحت‌تر به رانندگي بپردازيد. زيرا هرگز گرماي طاقت فرسا، گازهاي خطرناك، گرد و غبار و سر و صدا به داخل اتومبيل شما راه نخواهد يافت.
سيستم كولر اتومبيل در واقع از مجموعه قطعاتي تشكيل شده است كه پس از نصب برروي اتومبيل، براي فضاي داخل كابين توليد برودت دلخواه را مي‌نمايند.
كولر اتومبيل با كاهش حرارت و رطوبت داخل كابين به ما كمك مي‌نمايد تا رانندگي راحت تري داشته و در طول مسير از آرامش كافي برخوردار باشيم.

کولر خودرو

 


کمپرسور

كمپرسور

 

كمپرسور دستگاه حركت دهنده گاز مبرد در كولر اتومبيل مي‌باشد. كمپرسور با گرداندن گاز در اجزاء سيستم در واقع شبيه به قلب مجموعه عمل مي‌نمايد. همچنين كمپرسور فشار و در نتيجه دماي گاز كم فشار خارج شده از اواپراتور را نيز افزايش مي‌دهد.
كمپرسور گاز مبرد را از اواپراتور به داخل كندانسور و سپس به كپسول خشك كننده و مجدداً به داخل اواپراتور سوق مي‌دهد.
كمپرسورهايي كه در سيستمهاي كولر اتومبيل به كار برده مي‌شوند، مي‌بايست داراي خواصي از قبيل وزن و حجم متناسب با قدرت موتور باشند تا هنگام نصب به راحتي در محل مورد نظر قابل جايگذاري بوده و بار اضافي بر موتور اتومبيل تحميل ننمايند.


کندانسور

كندانسور

كندانسور يكي از اجزائي است كه وظيفه تبادل حرارت را بر عهده دارد.
كندانسور گرماي جذب شده توسط اواپراتور از گاز مبرد داخل سيستم را به هواي محيط خارج از كابين اتومبيل انتقال مي‌دهد


کپسول خشک کننده

كپسول خشك كننده

كپسول خشك كننده بعنوان منبع ذخيره گاز مبرد و جاذب رطوبت گاز عمل مي‌نمايد. معمولاً اين كپسول داراي يك سوئيچ ايمني مي‌باشد تا در مواقعي كه فشار گاز از حد تعريف شده كمتر يا بيشتر شود، به طور خودكار جريان برق كمپرسور را قطع ‌نمايد.
همچنين بر روي اين كپسول شيشه‌اي جهت رؤيت گاز وجود دارد. شيشه رؤيت به ما اين امكان را مي‌دهد تا بتوانيم گردش و ميزان گاز موجود در سيستم را كنترل نماييم.


شیر انبساط

شير انبساط

شير انبساط تعيين كننده ميزان صحيح گاز وارد شونده از كندانسور به داخل اواپراتور از طريق يك فيلتر است. همچنين اين قطعه فشار مبرد را بطور ناگهاني كاهش مي‌دهد. هنگامي ‌كه كمپرسور شروع به كار مي‌نمايد، شير انبساط باز شده و مبرد مايع با عبور از صافي مربوط به ورودي مايع پرفشار به گاز پر فشار تبديل مي‌گردد.
زماني كه اواپراتور ميزان بيشتري مبرد را طلب مي‌نمايد، شير انبساط اجازه مي‌دهد تا مبرد كم فشار مورد نياز به داخل كويل اواپراتور وارد گردد. شير انبساط برقرار كننده تعادل ميان بار گرما و خنك كنندگي بهينه اواپراتور مي‌باشد.


اواپراتور

اواپراتور

يكي ديگر از قطعات اصلي سيستم كولر اتومبيل اواپراتور است.
اواپراتور مجموعه‌اي از قطعات است كه وظيفه كاهش گرماي هواي كابين اتومبيل را بر عهده دارد. يكي ديگر از وظايف مهم اين قطعه، جب رطوبت از هواي داخل كابين مي‌باشد.
جريان سريع هواي ايجا شده توسط فن الكتريكي با عبور از سطح كويل اواپراتور، برودت ايجاد شده توسط كويل را از طريق كانال‌ها و دريچه‌هاي هدايت هوا به داخل كابين اتومبيل انتقال مي‌دهد. عمل ايجاد برودت توسط كويل اواپراتور باعث تقطير رطوبت واي دال كابين گشته و قطرات آب ايجاد شده از طريق لوله مخصوصي به خارج از كابين اتومبيل منتقل مي‌گردد.
سيستم كولر اتومبيل داراي دو سوئيچ كنترلي است كه يكي از آنها زماني كه فشار گاز كم يا زياد باشد، كمپرسور را از مدار خارج نموده و ديگري از ايجاد يخ در داخل محفظه اواپراتور جلوگيري مي‌نمايد. عدم كاركرد مناسب هريك از اين دو سوئيچ مي‌تواند باعث از كار افتادن كل سيستم گردد

+ نوشته شده در  ساعت 17:0  توسط   | 

ریست گوشی های چینی

 

مستر کد گوشیهای چینی و ریست برای گوشیهای چینی

1 مستر کد گوشیهای چینی

user code: 1122, 3344, 1234, 5678 —– کد کارخانه ای گوشی در هنگام ریست کردن آن از طریق منو
Factory mode: *#987# —– ریست کردن گوشی به حالت کارخانه ای
Restore factory settings: *#987*99# —– تنظیمات اصلی گوشی به حالت اولیه
LCD contrast: *#369# —– تنظیم نور صفحه نمایشگر و نوشته های آن
Software version: *#900# —– نمایش نسخه نرم افزاری گوشی
*#۴۹۶۰# send —-> info
*#3210# send —-> sp lock
*#2820# send —-> version
*73738# send —-> hardware reset
*#2220# send —-> reset to default
*#2634# send —-> unlock gprs settings
*#1110# send —-> special net unlock
*#8140# send —-> net lock
#4960*code# send —-> unlock
#4960*code*code # send —-> unlock

+ نوشته شده در  ساعت 18:12  توسط   |